Lenker

Vassfar-opplevelser –  http://www.vassfaropplevelser.no/

Buvasstølen sti og løypelag – http://www.buvatn.no/

Nes Østmark – http://www.nesostmark.no/

Visit Flå – Om Flå

Vassfarfjellet Løypelag – http://vassfarfjelletloypelag.no/

Vassfarfjellet. no – www.vassfarfjellet.no

Skarsdalen Vel – www.skarsdalenvel.net

Flå Kommune – www.flaa.kommune.no

Bjørneparken – www.bjorneparken.no

Hallingdølen – http://hallingdolen.no

Kart/skiførevarsel – http://ut.no/kart

Statens Kartverk – informasjon fra matrikkelen – www.seeiendom.no

Hallingkart – http://www.hallingkart.no/gislinewebinnsyn_hallingdal/

Båndtvang – http://www.flaa.kommune.no/Tjenester/Natur-og-miljo/Bandtvang/