Informasjon

Her kan du laste ned informasjon fra SVV.
Årsmøter – innkallinger, årsberetninger, regnskap, referater osv.
Merk: Årsmøtereferater legges ut etter utsendelsen til medlemmene
 
Uttalelse til Områdereguleringsplan for Turufjell  (31. mai 2017)
 
Referat fra årsmøte i Sørvestre Vassfaret Vel,  13. april 2017
 
Innkalling til årsmøte i SVV  13. april 2017
Årsberetning SVV Vel 2016
Regnskap 2016 med budsjett 2018
 
 Kommentar til Arealplan for Flå (2.gangs høring)
 
Referat fra fra årsmøte i SVV 24. mars 2016
 
Innkalling til årsmøte i SVV Vel 24. mars 2016
Årsberetning SVV Vel 2015
Regnskap 2015 med budsjett 2017
Revisors beretning for 2015
Innkommet forslag til årsmøtet i SVV Vel 24. mars 2016 
 
 Referat fra årsmøte 2015
Innkalling til årsmøte i SVV Vel 2. april 2015
Årsberetning SVV Vel 2014
Regnskap 2014
Revisors beretning for 2014
 
Referat fra årsmøte 17.04.2014 
Innkalling til årsmøte 17. april 2014
Årsberetning SVV 2013
Regnskap 2013
Regnskap 2013 – kommentarer
Revisors beretning 2013
Valgkomiteens instilling 2014
 
Referat fra årsmøte 30.03.2013
Revidert regnskap 2012
Revisors beretning 2012
 Forslag fra valgkomitéen i Sørvestere Vassfaret Vel
 Regnskap 2012
Innkalling til årsmøte 30. mars 2013
Årsberetning SVV 2012 
Årsmøtereferat 2012
Innkalling til årsmøte 7 april 2012
Årsberetning SVV 2011
Kopi av Regnskap 2011 
Referat fra årsmøte_2011
Innkalling_årsmøte_2011 med_årsberetning og regnskap for 2010
Regnskap_2009_2010
Innkalling_arsmote_09
Arsberetning08-09
Innkalling årsmøte 2008
 Referat årsmøte 2007
Regnskap 2007
Innkalling årsmøte 2007
arsberetning07-08(1)
Årsberetning 06-07
arsberetning_05-06
Referat årsmøte 2005
arsberetning_04-05
 
 Hilde-Heie Skogvegforening
Høstbrev 2014
Høstbrev 2013
Høstbrev 2012
Høstbrev 2011 til brukere av Hilde-Heie vegen
Høstbrev 2010 til brukere av Hilde-Heie vegen
 
Vedtekter
Vedtekter SVV Vel
 
 Stiftelse av velforeningen
Veneli
SVV stiftelsesdokument
 
 Informasjon om stokkmaur i 2011
Stokkmaur