Ulovlig bruk av Mobilforsterkere.

Info til alle hytte eiere i Sørvestre Vassfaret Vel sitt område.

Undertegnede har prøvd å få lagt inn hele skrivet fra NASJONAL KOMMUNIKASJONS-MYNDIGHET ( Nkom), men det har jeg ikke klart.           Dette er en forkortet utgave av mailen jeg har fått fra Nkom:                             Nkom er tilsynsmyndighet for elektronisk kommunikasjon og fører tilsyn med frekvensbruk, tillatelser med mer. De siste årene har det blitt et økende problem, at private tar i bruk mobilforsterkere for å bedre sin egen mobil dekning. Bruk av mobilforsterkere kan føre til forstyrrelser av i de offentlige mobilnettene, og kan få alvorlige konsekvenser. Det et prioritert område for Nkom å avdekke og få avsluttet bruken av slikt utstyr. Nkom gjennomførte  24 august 2018, teknisk kontroll i vårt hytteområde. Under kontrollen observerte Nkom, at det er satt opp flere antenner av typen som normalt brukes til forsterker utstyr. Fordi hytteeierne ikke var tilstede, kunne ikke Nkom kontrollere utstyret. Siden hyttene bare får strøm fra solcellepanel, legger Nkom til grunn at slikt utstyr vil være frakoblet strøm, når hyttene ikke er i bruk.

Mobilforsterkere bruker frekvenser i det elektromagnetiske frekvensspekteret. Frekvenser kan ikke tas i bruk uten tillatelse fra myndigheten, jf. lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven)§ 6-2 første ledd. det er Nkom og Samferdselsdepartementet som gir frekvenstillatelser. Mobilforsterkerne sender på frekvenser som bare operatørene av offentlige mobilnett, Telenor, Telia og ICE har tillatelse til å bruke. Mobiloperatørene gir IKKE andre tillatelse til å ta i bruk frekvensene som inngår i deres mobilnett.

Mobilforsterkere som tas i bruk av private, kan som omtalt ovenfor, føre til forstyrrelser i mobilnettene, dette er viktige kommunikasjonsnett. Forstyrrelser  i nettene kan føre til at telefonsamtaler, herunder kritisk kommunikasjon som nød samtaler, avbrytes eller ikke kan gjennomføres, noe som kan få alvorlige konsekvenser.

Dersom Nkom avdekker bruk av mobilforsterkere, vil vi fatte vedtak om stans av bruk av utstyret. Den som forsettlig eller uaktsomt bruker mobilforsterkere uten tillatelse, kan ilegges OVERTREDELSES GEBYR ELLER STRAFFES MED BØTER ELLER FENGSEL I 6 MÅNEDER.

For mer informasjon om mobilforsterkere, viser Nkom til informasjon om «GSM-repeatere» under fanene «Forbruker» og «Utstyr» på våre nettsider,  www.nkom.no

I første omgang nøyer Nkom seg med å informere om at bruk av mobilforsterkere uten tillatelse er ulovlig. Nkom ber SVV informere hytteeierne i området om dette. «VIKTIG» Det må påregnes at Nkom vil utføre uanmeldte kontroller av utstyr i området.

Med Hilsen, Bent Andrè Støyva   ( Seksjonssjef)

Vibeke Skofsrud        ( Seniorrådgiver)

 

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.