Nyheter og innlegg fra SVV

Test: Naturreservat utvidelse

 

Årsmøtet i SVV (29/3-18) valgte nytt styre, som består av:

Styreleder: Pål Nordmark, Raufjell tlf 901 05 730, epost: pal@a-personell.no

Styremedlem/sekretær: Henning Fleischer, Styrmanstjern, tlf  950 21 077,  epost   henning@aqua-ror.no

Styremedlem/kasserer: Einar Endresen, Domfet, tlf  913 08 963, epost  einar.endresen@lyse.net

Styremedlem: Kjell Arne Kristiansen,  Veneli, tlf. 915 54 502, epost bkkris94@gmail.com

Styremedlem: Odd Bjørnar Edvardsen, Veneli, tlf 66915526, epost odddedva@online.no

Varamedlem: Grethe Lindseth,epost GreteLindseth@hotmail.com

Varamedlem: Hilde Bentsen, Styrmannstjern,  e-post: hilde.bentsen@utdanningsfobundet.no

INNMELDING I SVV

Innmelding skjer enklest ved å ta kontakt med kasserer Einar Endresen, epost  einar.endresen@lyse.net (eller på  tlf  913 08 963)

 

Veimelding torsdag 22. mars 2018

Det er fin vei fra Brøskap og inn. Blir nok skrapt, etter at det er blitt noe bløtt etter anleggstrafikken i bakkene .

Satser på kalde netter i påsken, så da går nok dette bra. Husk å bruke kjetting !

INNMELDING I SVV

Innmelding skjer enklest ved å ta kontakt med kasserer Einar Endresen, epost  einar.endresen@lyse.net (eller på  tlf  913 08 963

 

Veimelding torsdag 15. mars 2018

Det er kommet en del snø både mandag og i dag. Bjørn Ole har derfor både ryddet P-plasser, og brøytet opp veier på nytt.

På denne tiden av vinteren vil det bli svært glatt is på de partier av veien der sola steiker på  dagtid. Bruk kjetting !

Veimelding torsdag 15. februar 2018

Bjørn-Ole melder fra Veneli nå kl 15:30 at det er kuling og tett snøfokke nå. Veien fylles med tung fokksnø like fort som han brøyter. Anbefalingen må være å vente med avreise til lørdag formiddag, og uansett ikke ikke dra oppover nå torsdag kveld. Kan da ikke regne med at det er framkommelig. Ingen må la seg lure av at det er stille og rolig i Oslo (f.eks) fremdeles: På Vassfarfjellet er det nemlig snøinferno !

 

Det har vært noen rolige dager nå, rent værmessig sett. Bjørn Ole har kjørt  over med skrape slik at det ikke blir sporete når trafikken øker, og det en gang blir mildere igjen.  Det kan komme litt snø gjennom helga, og enda mer utover i neste uke.

Veimelding lørdag 3 februar 2018

Det har vært mye snø og snøfokk denne uka. Bjørn Ole måtte være griug fredag også,  for å kjøre opp på nytt, og gjøre klar P-plasser.  Går mot en ti-års vinter dette. Hvilken forskjell fra i fjor !

 

Veimelding torsdag 25.  januar 2018

Det har vært snøfokk i våre områder denne uka også. Vinden løyet på ettermiddagen i dag og Bjørn Ole var ferdig med å rydde på Dagali, Domfet og Raufjell sent i kveld.  Finpuss på Veneli i morgen. Fin og hvit vintervei fra bygda til din P-plass nå !

 

Veimelding torsdag 18.  januar 2018

Det var et stort snøfall på tirsdag.  Mye og «pakket» snø. Bjørn drev på 12 timer i strekk i går. Domfetsiden er ferdig, og driver på for fullt med parkeringer osv på Veneli/Nybu i dag.  Fine kjøreforhold.

Veimelding torsdag 11.  januar 2018 

Det er kommet  en god del snø i romjula og på nyåret. Snødybden har lagt på seg ca 80 cm på Domfet. Det har snødd i dag også, men kanskje mindre enn nærmere Drammens- og Oslofjorden faktisk. Bjørn Ole brøyter i vei så snart snøværet har gitt seg  for denne gang.

Veimelding søndag 24.  desember 2017 

Etter mildværet lørdag er de blitt isete opp bakkene.  Mer vekslende føre fra Hangskrysset og innover. For problemfri kjøring oppover 1. juledag er det bare å legge på kjetting ved bommen!   Yr lover snø 2. juledag.

Veimelding torsdag 21.  desember 2017 

Det var mildvær i høyden i går. Selv om det ikke kom nedbør har det gitt noe is i veibanen, for eksempel ovenfor Øyvatn og innover mot Domfet.  Mindre mot Veneli, men der fønvind slo ned i går er det altså blitt noe is som sagt.

Nå er det lørdag Lille Julaften som det er spørsmålstegn ved. Da sier varslet at det kommer et nytt kortvarig mildvær, denne gangen også med litt nedbør som regn.  Så det kan bli heller mer is enn mindre fram mot Julaften. For romjula ser det greit ut, med kuldegrader og utsikter til litt snø kanskje.

Veimelding fredag 15.  desember 2017 

I dag kan vi vel si fin vintervei.  Ser greit ut framover også. Litt spent på onsdagen til uka, men slik prognosene ser ut nå blir det kun en kortvarig periode med varmegrader, og bare en grad eller to. Oppdaterer torsdag etter den passasjen.

Veimelding fredag 8.  desember 2017 

Bjørn Ole melder fra Veneli, der han nå er i ferd med å gjøre seg ferdig etter å ha vært på Dagali og Domfet,  at det nå blir fin og hvit vintervei. Det er en minusgrad eller to.

Det er litt vind nå, og påfriskning er meldt lørdag, men snøen har nok blitt gjort litt tung av mildværet i går, så det er ikke mye snøføyke inn i veien nå i alle fall.

Veimelding torsdag 7.  desember 2017 

Det er ligger nå 6-7  cm nysø på veiene oppover og innover.  Det er kjørt spor.  Det er meldt plussgrader torsdag, også i høyden. Men det er meldt kaldere igjen til natten. Bjørn brøyter derfor tidlig fredag morgen, da får vi hvit vei etterpå istedet for is som  vil bli resultatet hvis det brøytes torsdag.

De som drar oppover torsdag ettermiddag bør ha med kjetting for sikkerhets skyld.

Siden det vil skje mye med føret på veien fra torsdag  til fredag, kommer det en oppdatering fredag morgen.

Veimelding torsdag 30. november 2017 

Bjørn Ole melder fra Esso’n på Flå, der han er og tanker opp diesel, at det er kommet 30-40 centimeter nysnø  i våre hytte- og turområder i løpet av de siste dagene.  Han har vært innover en gang i dag allerede, og drar oppover igjen med full tank. Etter endt økt er det nok blitt fine vinterveier!

Vi oppfordrer alle til å kjøre med lav fart, og vise gjensidig hensyn, slik at vi unngår unødvendig dramatikk når vi «møtes langs veien».

Veimelding fredag 24. november 2017 (kl  09:50)

Bjørn Ole melder fra Veneli at det er noen kuldegrader i hele området.  Det er nå grei vintervei helt fra bygda. Det er noe is ovenfor Hangenkrysset, i sporet etter brøytinga i går, men ikke mer en man alltid må regne med.

Vi oppfordrer alle til å kjøre med lav fart, og vise gjensidig hensyn, slik at vi unngår unødvendig dramatikk når vi «møtes langs veien».

 

Veimelding torsdag 23. november 2017 (kl 13:30)

Det har kommet en god del snø, som etterhvert er blitt våt og tung ettersom temperaturen steg.  Bjørn Ole har i dag brøytet ei gate midt i veibanen over hele området vårt. Også hovedparkeringsplasser, men ikke stikkveier og hytteparkeringer ennå.  Dette, sammen med brøyting av hele vegbredden tas fredag morgen, da nedbøren er ventet å gi seg i løpet av ettermiddagen torsdag, samtidig som temperaturen er meldt å falle under null igjen mot natta.

Legger ut oppdatering fredag formiddag, da Bjørn Ole er innover.

Turufjellutbygging og veien? 

Det er mange som lurer på dette etter hugst ved Sleaberget og observert  anleggstrafikk.  Dessverre har vi ingen informasjon å formidle om omfang, framdriftsplaner og konsekvenser osv. Det vil selvsagt blitt gjort dersom det blir meddelt oss noe (16. nov 2017) .

Veimelding torsdag 16. november 2017

Det var  greie vinterkjøreforhold i dag (torsdag formiddag) melder Bjørn Ole.  Fra i ettermiddag og kveld er det meldt om noe nedbør og temperaturstigning. Selv om dette ser ut til å bli kortvarig, må en ta muligheten for føreforandring med i beregningen.

 

Veimelding fredag 10. november 2017

Bjørn Ole brøytet mandag. I dagene etterpå ble det mildt men så kaldere igjen. Det betyr selvsagt is der varmen ikke «rakk» å smelte bort snødekket på veien. Men det er i dag bar vei opp bakkene til litt forbi Hangen, der en møter litt isføre.

Opp mot Veneli, og sikkert også mot Raufjell/Dagali/Domfet må en regne med at det kan være glatt i bratte stigninger. Ta derfor med kjetting. Pass spesielt på dersom det skulle komme et tynt snølag, som selvsagt vil kunne gjøre det vanskelig å oppdage isete partier.

21. august 2017 Kommunestyrevedtak om Turufjellutbyggingen

SVV har i dag mottatt fra Flå kommune melding om

Melding om planvedtak i Flå kommunestyre

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok Flå kommunestyre i møte den 17.08.2017, sak 57/17, følgende områdereguleringsplan:

Områdereguleringsplan for Turufjell i Flå kommune.

Områdeplanen for Turufjell omfatter et område på ca. 13.700 dekar som ligger nord-nordøst for Flå sentrum, fra ca 475 til 980 moh. Planen åpner for en utbygging av ca. 2000 enheter fritidsbebyggelse. I tillegg kommer ca. 50 enheter som er godkjent i tidligere planer innenfor planområdet.

I planen er 210 fritidstomter og sentralområdet detaljert, mens det er krav om utarbeidelse av detaljplan for øvrige byggeområder. I sentralområde kan det settes opp bygninger i forbindelse med fritids-og turistformål og fritidsbebyggelse. Videre legger planen til rette for skianlegg, kommunaltekniske anlegg, renovasjonsanlegg, masseuttak, avløpsanlegg, lager, veg, parkering og grøntområder. I områdene ved Olaseter LNF2_26 er bestemmelsene i kommuneplanens arealdel videreført.

Plankartet med tilhørende bestemmelser, planbeskrivelse med konsekvensvurderinger og kommunestyrets vedtak er vedlagt og kan også ses på Flå kommunehus og på kommunens hjemmesider www.flaa.kommune.no   (under «kunngjøringer/høringer»).

For ovennevnte vedtak gjelder:

Kommunestyrets vedtak kan i henhold til PBL §12-12, jfr. orvaltningslovens kap. IV, påklages til Klima- og miljødepartementet. Eventuelle klager sendes skriftlig til Flå kommune, 3539 Flå, epost: postmottak@flaa.kommune.no   innen 15. september 2017.

Hilsen

Jon Andreas Ask

Plansjef Flå kommune

17aug17_vedtak_2016004 Områdeplan Turufjell plankart – hovedkart 2017_08_17

17aug17_Reguleringsføresegn Områdeplan Turufjell 2017_08-21 revidert

17aug17_vedtak_2016004 Områdeplan Turufjell plankart – utsnittskart 2017_08_17

4. juni 2017  Vassfardagen og aktiviteter sommeren 2017 i Vassfaret

Bjarne Berg har sendt oss program for Vassfardagen søndag 25 juni , og for flere  andre aktiviteter sommeren 2017 i Vassfaret.

3. juni 2017 Høringsuttalelse Turufjell

Uttalelse fra SVV til Områdereguleringsplan for Turufjell 

24. mai 2017 Fra det åpne møtet om Veneli-Turufjell 

Møtet ble avholdt 22. mai kl. 18 i kommunestyresalen i Flå Veksthus.

Her er en lenke til et kort notat med noe av det som framkom på møtet.

Planen ligger lett tilgjengelig på  Flå kommunes nettside .  Frist for å levere uttalelse (alle kan) har Flå kommune satt til 1. juni 2017.

18. mai 2017 Åpent møte om utbyggingsaken

Flå kommune arrangerer åpent informasjonsmøte om Veneli-Turufjellutbyggingen, mandag 22. mai kl. 18, i Flå veksthus, kommunestyresalen.

Annonseringen finnes på kommunens hjemmesider: http://www.flaa.kommune.no/aktuelt/informasjonsmote-turufjell/

27. april 2017

Som de fleste har fått med seg er våren «satt på vent». Det er nå snødekke  og vinterlig vei fra toppene av bakkene og videre innover.

Skirennet påskeaften. 

Vi trenger et par personer som kan hjelpe til med å avholde det populære skirennet på påskeaften.

Ta kontakt med Eivind Meen, tlf 95165642

6. april 2017 Bar vei !

Bjørn Ole melder fra fjellet, der han jobber med stikkrenner og noen begynnende hul, at det nå er så godt som bart over hele veinettet. Litt sporete er det jo enkelte steder. Den som har anledning til på kjøre opp litt tidlig, eller skikkelig sent (nattefrost) får en mindre humpete reise enn andre.

Nå er det også meldt en god del lavere døgntemperatur fra mandag/tirsdag av og ikke noe nedbør, så det ser bra ut for veiens del.

5.  april 2017.   Minner om årmøtet  

Husk at årsmøtet finner sted Skjærtorsdag. 13. april kl 17 på Røde Korshytta på Veneli.

Innkallingen, med dagsorden, årsberetning, regnskap og budsjett ble utsendt i mars. Dersom noen medlemmer likevel skulle savne innkalling så gi beskjed til kasserer eller styreledet.

30. mars 2017:  Vårlig vei på vei?

Det er bart, eller snø og is iblandet en del grus, over nesten hele veianlegget nå. Det kom 5-6 cm snø på Veneli torsdag formiddag og den kan bidra til å gjøre det litt subbete og ekstra bløtt der veien har begynt å tine. Ny runde med bløt, mest sannsynlig våt, nedbør fredag ettermiddag kan nok midlertidig gjøre det enda mer subbete.

23. mars 2017:  Grei vei ved helgestart

Meldingen torsdag kveld er at det er fint å kjøre, og snøføre fra Hangenkrysset. Føret kan endre seg raskt i løpet av helga, dersom det skulle bli mildere om natta for eksempel. Derfor bør man ha med kjetting for å være sikker på trygg tur ned på søndag.

16. mars 2017:  Glattere i bakkene nå-

Bjørn Ole er inne på Dagali,Domfet,og Veneli i formiddag for å rense opp etter vindværet. Det blir bra! Det er blitt is i bakkene nå, men egentlig slik som en må regne med som normalt på denne årstiden, så ikke glem førers ansvar for veigrep (om nødvendig ved kjetting.)

7. mars 2017:  Godt vinterføre på veien nå

Det har kommet en del snø på Veneli og Dagali siste uka. Litt snø natt til torsdag også, så Bjørn var innover i formiddag for å brøyte og «renske opp». Det er fin vintervei nå.

2. mars 2017:  Fin veg etter snøværet i starten av uka

Det kom ganske mye snø i starten av uka, helt ned i bygda, selv om den der var våt der nede. Når det nå har blitt kaldere og Bjørn var ferdig med all rydding onsdag regner vi med at det er  fin veg nå inn mot en ny helg med enda bedre snøforhold i løyper og terreng.

21. februar 2017:  Veldig glatt i bakkene igjen

Viktig meldig fra Bjørn Ole: Veien er blitt svært glatt fra bommen og opp bakkene nå (10 varmegrader i Flå sentrum i går). Kjetting er nødvendig! Etter (ovenfor) Hangenkrysset er veien imidlertid hvit og fin

16. februar 2017:  Fint føre på veien til vinterferiestart

Veien har holdt seg fint denne uka, og det ser bra ut til vinterferiestart. Litt usikkerhet i dag (torsdag) om regn som kunne fryse på bakken, men så sent som ved 14 tiden  var det ennå ingen skade skjedd. Bjørn Ole holder oppsikt med stikkrenner så godt han kan, men alltid lurt å se opp for kjøyving (isdannelse).  Husk lav fart og god tur til fjells!

9. februar 2017:  Fint føre   

Bjørn Ole brøytet opp hele veinettet tirsdag. 10 til 15 cm snø hadde da samlet seg opp i løpet av noen dager. Det har vært stabilt kaldt siden, så nå er veien fin.

Forrige helg var løypa fra Nybu til Damtjern og Torget i meget bra stand! Flott levert av Løypelaget der! Siden har det jo rusket og snødd litt, så de som har tenkt seg oppover kan sikkert regne med fine skiturer denne helgen også, det tynne snølaget tatt i betraktning.

2. februar 2017:  Vinterlig helg   

Fint føre på vegen torsdag ettermiddag. De som skal ferdes i de aller bratteste veistrekkene bør fremdeles ha på kjetting. Som de fleste sikkert har sett på yr.no så blir det nedbør i helga, men denne gangen heldigvis som snø helt ned i bygda!

26.  januar 2017:  Fremdeles brukbart føre på vegen, men pass på i høyden!  

Veien har heldigvis greid seg bra etter den nye runden med mildere vær som vi nettopp har bak oss. Men i «høyereliggende strøk» er det blitt en god del glattere sier Bjørn Ole i ettermiddag. Mot Veneli/Nybu gjelder dette etter avkjøringa mot Nybu og opp til Veneli, særlig i den lange siste bakken («Parklia) er det glatt. Øverst i veiene i Nybu er det også glatt. Mot Sauli er det også nå noen svært glatte partier med is.

Selv om vi er langt unna «storglatta» fra nyttårsskiftet, er anbefalingen derfor entydig: Bruk kjetting og kjør trygt!

19.  januar 2017:  Får vi  beholde den fine føret på veien?

Veien har vært fin å kjøre en ukes tid nå, og selv om Bjørn Ole melder om er 2-3 varmegrader på Veneli 10:30 i dag, så var veien helt fin og «hvit» både til Domfet og Veneli. Bjørn Ole er oppover for å jobbe med å redusere konsekvenser av isdannelse rundt noen stikkrenner. YR melder kuldegrader allerede fra i kveld, og etter varmegrader og sol midt på dagen fredag, sier værmeldingen et par kuldegrader resten av helgen. Hadde det ikke vært for opplevelsene tidligere i vinter hadde vi sikkert sagt at «dette går bra!»!Men nå hadde det vært fint å få det håpet bekreftet av noen av dere som drar oppover!

12.  januar 2017:  Bedring etter snøvær, men bruk kjetting. 

Bjørn Ole melder nå at det er blitt betydelig bedre etter litt snøvær de siste dagene. Men isen ligger jo under fremdeles, så det er så glatt at man bør bruke kjetting. Særlig «oppover og utover» i veinettet, og der det er spesielt bratt, trengs nok kjetting.

Kjetting har også den gode effekten på trafikkbildet at vi kan holde lav fart også i motbakke, og vi får bedre kontroll utforbakke.  Fortsett uansett med hensynfull kjøring. Bruk møteplassene!

Skiføret: Dessverre ble det ikke det  store snøfallet som vi hadde håpet på i går. Faktisk ikke mer enn 10 cm. Men kanskje er snøen som kom blitt litt pakket av vinden slik at det er brukbart å gå hvis en ser seg for, og er villig til å gå litt «sikksakk»?

5. januar 2017:  Fortsatt meget glatt der det ikke er strødd. 

Selv om det er blitt kaldere er det forsatt meget glatt der det ikke strødd. Det starter i grunnen allerede langs Hangen, så selv om det er flatt der, så må man være meget forsiktig. Ha dessuten i mente mulig møtende trafikk i  svingene!

«Siste sjanse» til å legge på kjetting er ved Hangskrysset. Etter det er det antakelig omtrent like glatt som det var til nyttår.

1. Januar 2017 Facebook-gruppe for Sørvestre Vassfaret Vel

Både vei. og føreforhold endrer seg ofte fra den ene dagen til den andre. Så noen foreslo at de kunne være lurt med en Facebook-gruppe der alle som melder seg inn kan bidra med observasjoner og tips. Derfor er Sørvestre Vassfaret Vel nå på fjesboka!

Det er også selvsagt bare å bidra med andre råd og tips, om turer og friluftsliv sommer, som vinter! Håper mange vil «joine» gruppen og bidra der!

 

31. desember 2016:  Strødd opp bakkene, men såpeglatt i store deler av veinettet etter mildværet lille nyttårsaften

Bjørn Ole gruset opp bakkene til «30 km» skiltet nedenfor Brødskapstjern på Nyttårsaften. Fikk selv glede av det da vi kjørte ned fra Veneli-Nybu ved 14-tiden. Men i øvrige (og øvre) deler av veinettet er det om mulig enda glattere enn tidligere i vinter, etter at sørvesten lille nyttårsaften har «produsert» ny is og gjort veien mer egnet til skøyteløp enn bilkjøring. Brukte selv kjetting foran og bak (på forhjulstrekk) og det gikk noenlunde greit nedover, men i sneglefart. Vel nede ved bommen snakket vi med andre som hadde kjørt ned med kun kjetting på forhjulene. Så det kan gå bra det også.  Det er håp om kuldegrader 1. Nyttårsdag, og det kan kanskje bedre forholdene bitte litt, hvis det dannes rim på isen. Håper alle kommer seg trygt ned fra fjellet, med sakte fart. Så får vi håpe at værgudene ikke til de grader er mot oss i 2017 som de har vært hittil i vinter.

Med ønske om Godt Nytt År fra styret i SVV

22. desember 2016

Det er ingen forandring fra forrige uke. Det er meget glatt fra Hangskrysset omtrent, og oppover i begge retninger: Blank is under er tynt og løst snødekke mange steder!

Dersom det blir noen bedring  etter det (lille) snøfallet som er meldt natt til juleaften så kommer vi tilbake til det. I mellomtiden: God Jul til alle SVV medlemmer.

15. desember 2016. Bedring, men isen lurer under snøen!   

Det kom litt snø søndag som har bedret veigrepet.  Men pass på: Snøen har ikke festet seg i isen like godt overalt, og da er det plutselig glatt (særlig innover og oppover i veinettet).  Generelt: Hold farten nede!

8. desember 2016. Fortsatt kjetting!

Ny runde med fønvind og mildvær, ikke minst i høyden, har  gjort isføret om mulig enda glattere enn før.  Kjetting må brukes både av hensyn til framkommelighet og til egen og andres sikkerhet.  Ikke bli lurt av  at veien akkurat nå kan se «lovende ut» ved bommen: Det blir glattere og glattere jo lengre oppover man kommer.

Ønsket vi alle burde ha til jul er vel klart nå: Snø og kulde, og slutt på vestavind og føn!

1. desember 2016. Kjetting!

Det ble svært glatt som følge av mildværet sist helg. Og det er fortsatt superglatt! Det gjelder hele veisystemet.  Legg på kjetting allerede før passering av bommen nede i bygda! 

Løydelaget er i gang, la vi merke til forrige helg. Deler av løypenettet på Torget og rundt Veslefjell var i alle fall kjørt, og det tegner til å bli riktig bra! Utenfor løypa er det bra med snø til å være så tidlig på vinteren. Litt subbete pga av skaren som kom. Hvordan det er oppe i ‘Sørbøls’ vet vi ikke. Tar gjerne i mot meldinger om føret!

24. november 2016. Fin vei nå torsdag

Bjørn Ole melder om fin veg nå torsdag. Men kan være lurt å være obs på at mildvær på fredag kan føre til at kjøreforholdene endrer seg raskt.  Ifølge prognosen kan det bli en  god del vind og noen varmegrader helt inn til Domfet fredag, og tidlig på lørdag. Heldigvis ikke noe nedbør, og ganske kortvarig ser det ut til: Yr sier at kuldegradene skal komme tilbake lørdag kveld.

17. november 2016: Vei og føremelding 

Det har vært innslag av mildere vær også på fjellet denne uka. Så snødybden i terrenget  er blitt litt mindre: På  Veneli målte Bjørn 40 cm i veikanten. Nå torsdag ettermiddag er det stort sett snødekke, som i noen partier går over i is. Det er dermed greie kjøreforhold etter årstiden. Det er noen kuldegrader nå, også ned mot bygda. Det det meldte snøværet fredag kommer derfor til å falle på frossen vei. Bjørn har tanket opp traktoren og er klar til å brøyte når snøfallet starter!

Viktig melding til Dagali- og Domfetfolket: Bommen ved Øyvatn blir stengt fra og med i morgen. Husk derfor å ta med nøkkel til bommen!

 

10. november 2016: Veimelding: Vinterføre på alle veier, snø i terrenget!

Det kom 50 cm snø forrige helg. Snøen som kom mandag og tirsdag fordelte seg mer ujevnt, men Veneli fikk 10 cm på toppen av det som falt i helga. Vinden har pakket snøen litt i dagene etterpå. Bjørn har målt 65 cm i brøytekanten på Veneli.  Resultatet er at det ligger snø i terrenget som muliggjør «skitest», men sikkert grunn til å være «obs» på myrer og vannveier, som ikke har rukket å fryse noe særlig enda. Men dette bedrer seg nok fort siden døgntemperaturene nå er brukbart lave.

Det er snødekke helt fra bygda. Det er ikke glatt, men nettopp fordi det ikke er noe is-såle på veien vil det være litt sporete, selv om det er brøytet svært godt.

 

3. november 2016: Veimelding

Bjørn Ole brøytet veinettet på tirsdag. Da var det kommet 6-7 centimeter på Veneli for eksempel. Etter at det nå er blitt kaldere er det greie kjøreforhold: Der det ikke er helt bar veibane, er det en del grus som stikker opp gjennom snølaget.

Men føret kommer nå til å forandre seg! Det er spådd snø helt ned til bygda på fredag og lørdag. Blir snøfallet som prognosene sier,  kan det blir litt løst og «sporete» enkelte steder. Det er nemlig umulig å holde alle veistrekk nybrøytet på ethvert tidspunkt. Men kjetting er jo en del av standard vinterutrustning til bilen! Med dem på kommer man seg stort sett greit opp (og ned, som er like viktig).

28. oktober 2016: Veimelding

Det falt en del snø i vårt område tidlig i uka. Bjørn målte 15 cm på Veneli på mandag, og da brøytet han de øvre delene av veinettet. Nå fredag morgen er det er det fremdels snø og isdekke i veien etter passering av kraftlinja (Veneli) og Øyvatn (Domfet, Dagali). Men mildværet som kom torsdag ser ut til å fortsette fredag og da blir det nok bare «slusj» igjen av snøen løpet av dagen.

Vi prøve å legge ut meldinger korte veimeldinger hver torsdag nå utover.

25. september 2016: Ny fase i Turufjellutbyggingen

Saken er nå over i en ny  fase, med områderegulering og etterhvert konkretisering av utbyggingen. Flå kommune har nå lagt ut et dokument som heter Planprogram områdeplan Turufjell. Dette dokumentet inneholder et viktig punkt om «Samarbeid og medvirkning». Det legges opp til et møte med velforeninger og løypelag i slutten av oktober.  Styret i SVV,  har i flere runder, senest nå i september, anmodet  Flå kommune om å få være med i en slike «deltakergruppe» . Forhåpentlig kan styret derfor informere mer etter det nevnte møtet i oktober.

3. juli 2016: Besøke Skrukkefyllhaugen i sommer?

Fra Bjarne Berg har vi mottatt følgende glad-melding til gamle og nye Vassfartravere og -syklister:

Vi har fått mange forespørsler fra folk som savner et sted å stoppe når de tar seg en tur til Vassfaret.  Likedan er det ofte spørsmål fra folk som trenger litt informasjon om hva de kan finne på, hvor de kan gå og hvor de skal fiske osv. 

Med bakgrunn i dette vil det som et prøveprosjekt bli «åpent hus» på Skrukkefyllhaugen i sommer. 

Fra og med lørdag 9. juli, til og med søndag 24. juli vil det være åpent hver dag fra kl. 12.00 til 18.00.

Foruten å være et slags «informasjonssenter», vil det bli både  maleriutstillinger og andre aktiviteter.  Salg av lokal husflid og lokale bøker med mer.  Fiskekort, utlån av båt og kano.

Det er mer info i lenken Skrukkefyllhaugen 2016.

Som mange vet er det merket sti fra som tar av fra skogsbilveien ned til Vassfaret (Hallingtjern) rett etter bommen og den lille koia er passert. Det er også supert å ta sykkelen til Skrukkefyllhaugen.

24. mai 2016: Årets Vassfardag er søndag 26. juni 

Vassfaropplevelser har satt sammen et innholdsrikt og spennende program for årets Vassfardag, se plakaten nedenfor. Stedet er Skrukkefyllhaugen, dagen er søndag 26. juni.

Vassfardag2016

12. mai 2016:  Veiinfo før Pinsehelga

Bjørn-Ole har nå siste uka fått fylt igjen en del hull slik at veien er  helt grei opp til Veneli. Det kan være litt bløtt opp mot Dagali, der hvor veien ligger i skyggen, og ned mot  Hildesetra fra Veneli.  Også litt småbløtt i veiene i Nybu.  Men fortsetter det med tørt vær og med sol på dagen så tørker det fort opp nå.

God Pinsehelg på hytta !

2. mai 2016:  Veiinfo før Kr.Himmelfartshelga

Bjørn-Ole melder at den kalde aprilmåneden vi har hatt i år, også med en god del nysnø, seinest nå sist helg, har gjort at veien nå har mer «sen påskestandard» enn vanlig «starten av mai» standard.

Opp bakkene til Hangen er det kurant, men videre innover mot Hangskrysset begynner «overgangsføret». Det kan være bløtt og noe hullete. Likevel er det nok grei framkommelighet opp til Veneli, dersom en bare kjører etter forholdene. Mot Dagali og Domfet et det foreløpig en god del verre. Her kan det rett og slett være lite framkommelig for «vanlig personbil». Med større bil og firehjulstrekk er det en annen sak.

Værmeldingen tyder nå på omslag til varmere vær. Det kan gjøre det enda bløtere i en periode pga smelting, men så vil det jo tørke opp. Bjørn-Ole planlegger å begynne å utbedre etter vinterslitasjen når det har tørket opp.

18. april 2016: Buskerud fylkeskommune inviterer Flå til dialog om Turufjell-Veneli

En viktig utvikling nå i 2. høringsrunde er at Buskerud fylkeskommune vil komme i mer direkte dialog med Flå om arealplan og eventuell utbygging.

 Lenke til Fylkeskommunens omtale av dette initiativet. 

Onsdag 20. april skal Flå kommunestyre ta stilling til denne invitasjonen, og behandle arealdelen.

9. april 2016: Det er kommet viktige kommentarer arealdelen av Flås kommuneplan, som etter diskusjonen på årsmøtet, å dømme vil interessere SVVs medlemmer.

Fylkesmannen i Buskerud (FBU) først:

FBU-Uttalelse til 2. gangs høring av forslag til ny arealdel for utmarksområdene i Flå for perioden 2015 til 2027

Kommentarene fra DNT-Ringerike er også tydeligere enn ved første høringsrunde: DNT Ringerike Turufjellsaken_2.høring

6. april 2016: Kommentar fra SVV til arealdelen av kommuneplan for Flå (2.høringsrunde)

Arealplankommentaren fra styret i SVV er skrevet med utgangspunkt i vedtaket på årsmøtet, om at styret skulle arbeide for  at arealplanens Sone 6,  Veneli-Turufjell, blir endret i samsvar med Fylkesmannens i Buskerud sterke anbefalinger (fra 1. høringsrunde).

3. april 2016 Referat fra årsmøtet 24. mars 2016 er nå lagt ut under Informasjon.

31.03.2016. Veiene er greie og stort sett slik de var på slutten av påska.

17.03.2016. Det er varierende føre nå etter en ukes tid med mildvær. Det er skrapt og gruset i de vanskeligste partiene i bakkene etter bommen. Lenger oppover er veien bar noen steder. Utpå dagen når sola har stekt, så kan det stedvis bli en del løs snø i veien. Det har vært målt 15+ inne på Dagali og da tærer det på veiene. Vi anbefaler å ha kjetting i bilen.

18.03.2016. Tidligere ordfører Bjørn Lien har nå skrevet et tilsvar til Terje Bøhler i Hallingdølen: Hallingdølen S29

15.03.2016. Fra Terje Bøhler har vi mottatt fylkesmannens fyldige uttalelser i brev av 24.09.2015 til Flå Kommune: Flå kommune – Uttalelse til forslag til kommuneplanens arealdel for perioden 2015 til 2027

14.03.2016. Fra Terje Bøhler har vi mottatt kopi av brev med svar fra Jan Tore Sanner til Rasmus Hansson i forbindelse med utbyggingen:

SKM_C654e16031416160(318125)

13.03.2016. Det var en strålende dag i fjellet på lørdag. Det var gnistrende føre der det var nypreparert og hvor reinsflokken ikke hadde gått. Mye av dette ble rettet opp i løpet av den dagen og løypelaget satser nok på at det blir fine løyper til påske. I dag søndag satte mildværet inn. Bortsett fra noe nattekulde, er det ventet varmegrader dagtid langt inn i påskeuka. Vær derfor oppmerksom på at det stedvis kan bli glatte veier. Ta med kjetting hvis du ikke kjører med piggdekk. Vi kommer tilbake med ny veimelding på torsdag.

10.03.2016. Det er skrapt noe på deler av veiene. Det er ikke glatt i bakkene. Veiene er fine. Det er ca 1m snø på Domfet/Dagali og ca. 80cm på Veneli.                                                           Til uka er det meldt noe mildvær og da kan det bli glatt.

 

10.03.2016. Fra Terje Bøhler har vi mottatt følgende:

To leserinnlegg i Hallingdølen angående hytteutbyggingen i SONE-6 (Veneli-Turufjell):   1) Flås tidligere Ordfører Bjørn Liens innlegg av 1. mars                                                             2) Terje Bøhlers motsvar «Bjørn Lien tar feil» av 10. mars

bjørn-lien-Screenshot_2016-03-01-18-25-14

bjørn-lien-tar-feil-Screenshot_2016-03-10-07-22-14

 

03.03.2016. Det har snødd hver dag i de siste dagene, men Bjørn melder at det det er helt greitt å kjøre. Han har brøytet i de to siste dagene og regner med å gjøre det samme fredag, lørdag og søndag. På veien fra Øyvatn og innover mot Dagali og Domfet føyker det en del. Det har hittil kommet ca 30 cm på Domfet og ca 20 cm på Dagali og Veneli. Dette er i tillegg til det vi nevnte 18/2 om 65 cm på Domfet og 55 cm på Dagali og Veneli.

 

22.02.2016. Vellet har mottatt følgende fra Vidar Seterstøen i Flå Kommune i forbindelse med kommunens behandling av utbyggingssaken:

I forbindelse med at det fra enkelte hold er stilt spørsmål om ordførerens habilitet under kommunestyrets behandling om utlegging av forslag til kommuneplanens arealdel til offentlig ettersyn, har ordføreren bedt kommunestyret om å vurdere hans habilitet på nytt.

I kommunestyrets møte den 18. februar 2016, sak 16/16, tok kommunestyret på nytt stilling til habilitetsspørsmålet. Etter en samlet vurdering og sett i lys av at habilitetsspørsmålet var reist av flere, fant kommunestyret at ordfører var inhabil etter forvaltningslovens § 6 annet ledd.

Kommunestyret behandlet så rådmannens forslag til arealdel på nytt, denne gang uten at ordføreren var til stede, og vedtok at kommuneplanens arealdel skulle legges ut til ny 2. gangs offentlig ettersyn.

Kommunestyrets vedtak av 7. januar 2016 er således opphevet og høringsrunden med frist 26. februar avbrytes. Ny frist for merknader/uttale er nå satt til 5. april 2016.

 Til orientering opplyses det at den eneste endringen som er foretatt i planforslaget er at områdene H35 og H36 (i Turufjell) er tatt ut av planforslaget.

Vedlagt denne e-post er:

Planens dokumenter finnes også på kommunens hjemmesider www.flaa.kommune.no (under Plan og regulering –> Kunngjøringer/ Høringer).

Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå (event. til postmottak@flaa.kommune.no ), innen 5. april 2016.

NB! De merknader som ble innsendt under 1. gangs høring eller til 2. gangs høring (som nå er avbrutt) vil bli behandlet i saksvurderingen til kommunestyrets møte når arealdelen endelig skal vedtas. Det er således ikke nødvendig å sende inn samme merknad enda en gang.

Med hilsen

overingeniør Flå kommune

vidar.seterstoen@flaa.kommune.no   /   www.flaa.kommune.no

Tlf. sentralbord: 32053600

Direktetelefon:  32053615

+++++

18.02.2016. Som i de to siste år blir årsmøtet lagt til Skjærtorsdag. Så 24. mars blir det årsmøte på Røde Korshytta. Forslag fra medlemmer til årsmøtet må sendes til styret innen 1. mars. Innkalling med dagsorden, årsberetning, regnskap og budsjett vil ble sendt ut senest 10. mars.

18.02.2016. Det har blitt glattere på veiene utover uka og i dag er det derfor gruset fra bommen og opp bakkene. Snødybden er nå ca. 55 cm ved Dagali og Veneli og ca . 65 cm ved Domfet. Dette er målt ved veiene, men gir en grei indikasjon. I terrenget vil det være større variasjoner. Følg med på Vassfarfjellet Løypelag eller Skisporet angående løypepreparering, men det skal bli fine forhold til vinterferien som starter for Oslo og Akershus til helga (bortsett fra lørdag med vind og snø) og for Buskerud blir det første uka i mars.

17.02.2016. Noen av våre medlemmer har gått sammen om å sende ut et brev til alle medlemmer i forbindelse med høringen 26/2 om utbyggingen Turufjell/Veneli. Se vedlegg: brev-til-SVV-gigantutbygging-20160208

15.02.2016. Fra fem personer i Skarsdalen har vi mottatt kopi av vedlagte høringsuttalelse i forbindelse med 2. gangs høring om utbyggingen Turufjell/Veneli: 20160212_2. gangs_offentlig_ettersyn–kommuneplanens_arealdel_Flå_kommune-Høringsuttalelse

11.02.2016. Det er litt glatt fra bommen og opp til pumpehuset. Videre oppover er det snøføre. En del løyper har blitt kjørt opp i dag.

09.02.2016. Eventyrløypa på Hallingdals østside er nå en realitet. Dette blir en del av «Langrenn i Hallingdal». Skiløypa vil starte ved Solheimseter v/Gulsvik og gå sammenhengende helt til Hemsedal via Golsfjellet. Vassfarfjellet Løypelag har skiltet det meste av løypene våre nå i vinter. Det vil ble helhetlig skilting helt til Hemsedal. Skiltprosjektet til vårt løypelag har blitt muliggjort gjennom midler fra Flå Kommune, Buskerud Fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen. Skisporet.no viser nå Eventyrløypa fra Flå til Storefjell. Videreføring til Hemsedal vil vel komme utover året.                                        Vassfarstien fra Fønhuskoja til grensen Nes/Gol ble ryddet og skiltet i 2015. Intensjonen er å få denne stien med start i Hønefoss og opp til Gol.                                                                  Initiativkraft og drivkraft bak både Eventyrløypa og Vassfarstien er Osmund Ueland i Nes Østmark og Buvasstølan sti- og løypelag. Se: http://www.nesostmark.no

05.02.2016. Det er fint vinterføre nå. Det er spådd noe snø i helga og litt mildere, så det kan være trygt å ha med kjettinger i bilen.

28.01.2016. Det kom 8-10 cm nysnø i natt og med noe vind har det føyket igjen en del plasser. Det er meldt 2-3 cm mer snø fredag/lørdag og økende vind. Bjørn er ved Øyvatn nå (kl. 20.00) og sier det er fint snøføre, men med fare for at det kan føyke igjen noen plasser. Han vil forsøke så godt han kan å holde alle veier åpne, så det kan nok ble en travel helg for ham.

21.01.2016. Det er fortsatt fine kjøreforhold til Veneli og Domfet. Godt vinterføre.

14.01.2016. Det er fine kjøreforhold på veiene nå til Veneli og Domfet. Godt snøføre.

++

14.01.2015. Flå kommune har nå sendt ut ut sitt forslag til 2. gangs høring for bl.a. hytteutbygging på Turufjellet:

Kommuneplanens arealdel for Flå kommune – 2. gangs høring.

 Flå kommunestyre har i møte den 7. januar 2016 vedtatt å legge forslag til kommuneplanens arealdel ut til 2. gangs høring.

Planområdet er hele Flå kommune med unntak av Flå tettsted og Gulsvikområdet som har egne kommunedelplaner. Bakgrunnen for at planforslaget sendes ut på ny høring er at det etter 1. gangs høring er foretatt noen endringer i plankartet og i bestemmelsene. De foretatte endringer er nærmere omtalt i vedlagte saksframlegg til kommunestyret.

Vedlagt denne epost er:

  • Kommunestyrets vedtak om 2. gangs høring (saksframlegg og vedtak).
  • Plankart i målestokk 1:40000 (A0-format) ajourført i hht. kommunestyrets utleggingsvedtak.
  • Reviderte planbestemmelser.
  • Planbeskrivelse med konsekvensutredninger (planbeskrivelsen er i tråd med rådmannens forslag slik den forelå til kommunestyrets behandling for 2. gangs utlegging. Kommunestyrets vedtak har medført noen endringer i forhold til rådmannens forslag og disse endringene er vist med rød tekst i planbeskrivelsen).

 Planens dokumenter finnes også på kommunens hjemmesider http://www.flaa.kommune.no/planregulering/kunngjoringerhoringer/  . På hjemmesidene ligger plankartet i høy oppløsning.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå (event. til postmottak@flaa.kommune.no ), innen 26. februar 2016.

NB! De merknader som ble innsendt under 1. gangs høring vil bli behandlet i saksvurderingen til kommunestyrets møte når arealdelen endelig skal vedtas. Det er således ikke nødvendig å sende inn samme merknad enda en gang.

 Med hilsen

overingeniør Flå kommune

vidar.seterstoen@flaa.kommune.no   /   www.flaa.kommune.no 

Tlf. sentralbord: 32053600

Direktetelefon:  32053615

Plankart 2 gangs høring_lav oppl

Reviderte planbestemmelser til 2 gangs høring

Rådmannes reviderte planbeskrivelse til 2 gangs høring

Saksutskrift kommunestyrets vedtak om 2 gangs utlegging

++

Fra Terje Bøhler har vi mottatt følgende kommentarer og opplysninger:

Gigantutbyggingen vedtas: Veslefjell-Torget-Turufjell-Sprenåsen bebygges!

Kommunestyret i Flå behandlet 7/1-2016 Arealdel av kommuneplan for Flå 2015-2027. Både Flå’s egen Rådmann og Fylkesmannes Miljøvernavdeling hadde meget sterke motforestillinger med å bygge ut deler av området Veslefjell-Torget-Turufjell, og ønsket en redusert utbygging (kommentarene er gjengitt under). Dessverre neglisjerte kommunestyret både Rådmannens forslag til justeringer og Fylkesmannens svært krasse kommentarer til denne gigantiske utbyggingen i dette området (SONE 6 Veneli-Turufjell). Kommunestyret med sitt vedtak ønsker altså nå å starte en massiv nedbygging av regionens vakreste uberørte natur- og friluftsområder – inklusive de mest brukte friluftsområdene helt inntil snaufjellet og Vidalen/Vassfaret landskapsvernområde.

kart-fra-kommuneplanen-TORGET

 

tomteplassering-fra-tiltakshavre

bilde-fra-torget-m-tekst

Fylkesmannen sier bl.a. i sine kommentarer om de foreslåtte områder i SONE-6 (Veneli-Turufjell) at Fylkesmannen sterkt fraråder utbygging av områdene på Turufjell. Området er urørt av tekniske inngrep, og dette er viktige landskapsområder med svært sårbar natur. Utbyggingen vil ha store negative konsekvenser for landskapets karakter som vil bli betydelig endret. Utbyggingen er ikke i tråd med nasjonale eller regionale føringer for forvaltning av fjellområdene. Spesielt vil Fylkesmannen fraråde områdene H23, H26, H33, H34, H35 (Torget) og H36 (Torget) og A3 (alpinanlegget fra Turufjell sørvestover mot/retning Flå) som berører viktige landskapsområder med sårbar natur. Disse områdene er i konsekvensutredningen vurdert til å ha store negative konsekvenser for landskap og vassdragsmiljø. Områdene H15 og H16 bør også ut av planen.

Rådmannen sier at områdene H33, H34, H35 og H36 (fra Olasætrene til og med Torget) på til sammen 1359 daa foreslås fjernet. Dette begrunnes med at disse områdene ligger i sårbar natur og har negativ konsekvens for landskap og vassdragsmiljø. Områdene ligger i åpent landskap med glissen vegetasjon. Ved å fjerne områdene H35 og H36 vil behovet for vegbygging reduseres betydelig. Kryssing av hovedskiløypa med veg vil unngås. Det er av avgjørende betydning for framtidige kjøpere/brukere av hyttene i dette nye hytteområdet at det opprettholdes uberørte tur- og naturområder i tilknytning til hyttefeltene og at den naturlige inngrepsfrie forbindelsen mellom Skarsdalen og Veneli opprettholdes (Terje Bøhler: vei mellom Skarsdalen og Veneli må unngås). Det viktige landskapselementet med Kvilartjern, Olastjern og Svarttjern som sentrale elementer, bør utvikles med tilrettelegging for friluftsliv, fiske, osv.

Fylkesmannens kommentarer til 1. gangs behandling Flå-kommune-fra-fylkesmannen

Kommunestyrevedtaket etter 1. gangs behandling vedtak-etter-1-gangs-behandling

Saksdokumenter til 2. gang høring med frist 26/2 (SONE 6: Veneli-Turufjell):

  1. Saksutskrift Saksutskrift kommunestyrets vedtak om 2 gangs utlegging
  2. Plankart er her Plankart 2 gangs høring_lav oppl
  3. Planbeskrivelse – Kommuneplanens arealdel Rådmannes reviderte planbeskrivelse til 2 gangs høring
  4. Planbestemmelser – Kommuneplanens arealdel, planbestemmelser Reviderte planbestemmelser til 2 gangs høring

Hør lydopptak fra kommunestyremøtet her:

Lytteguide (minutter:sekunder):

32:00-45:30 – Vidar Seterstøen forklarer og begrunner rådmannens forslag mht Sone 5 Skarsdalen og Sone 6 Turufjell-Veneli (inkl. å ta ut H33-H36).

55:10-58:25 – Torkild Raaen (Bygdelista) foreslår å ta inn H33-H36 igjen i planen til 2. gangs høring, og la evt uttak vente til konsekvensutredning ifm områderegulering før utbygging.

58:35-1:00:30 – Sigrid Ingeborg Gislerud (Samarbeidslista) støtter rådmannens forslag, og

1:00:50-1:03:45 – Avstemning, der det med 8 mot 5 stemmer vedtas å ta H33-H36 inn i planen igjen før 2. gangs offentlig høring.

 Høringsfristen ved 2. gangs offentlig høring er 26.2.2016.

Følg med på Vassfaret Facebooksiden: 

https://www.facebook.com/Vassfaret-128497650556037/

++++

08.01.2016. Nå er det fint vinterføre på veiene. På mandag ble det målt 50 cm snødybde på .Domfet og 30 cm på Veneli, målt i veikanten (det vil da være noe mindre i terrenget). Det er meldt mer snø nå i helga. Løypelaget la ut følgende i går på sin hjemmeside:

«7.1.2016

Alle løyper blir sloddet i løpet av fredag. Det er fortsatt litt forlite snø til å dette spor. men det fult mulig til å ta seg en tur. Torsdag 7.1 ble løypetrassen fra Veneli til Domfet kjørt, Enkelte steder er det for lite snø, men det er fult mulig å ta seg en tur, ca.35-40 cm på Domfet. Gradestokkene sier -20.»

Det vil bli tråkket videre i dag til Skarsdalen med scooter og løypemaskin. Med mer snø kan det snart også settes spor.

 

28.12.2015. Det anbefales fortsatt å bruke kjetting fra bygda for bakkene og videre innover. Det kom 12-14 cm snø i går. Den har sunket noe sammen, men har ikke festet seg på isen under. Det er derfor stedvis svært glatt. Det er meldt mer snø på onsdag og torsdag, så det kan bli mulig å få brukt skiene.

25.12.2015. Bjørn anbefaler å legge på kjetting allerede fra bommen eller pumpehuset. Kommunen har strødd til litt ovenfor pumpehuset. Regnværet i går og i natt vasket bort en del snø og is. Oppover i bakkene er det stedvis is og grus. Lenger opp og helt inn til Dagali/Domfet er det blåis. På Dagali sto det to biler med kjetting på alle fire hjul og det sier litt om forholdene. Det blir noe kaldere etter hvert og til søndag er det meldt 3-4 cm snø. Det kan da bli et lettere føre hvis snøen fester seg på isen. Utenfor veiene er det stedvis litt snø.

24.12.2015. Bjørn Ole Hilde meldte i dag at det har kommet noe nysnø som ligger oppå isen. Det anbefales å bruke kjetting. Det er meldt noe mildere i dag og så blir det kaldere i morgen. Vi er lovet en ny rapport i morgen formiddag.

VI ØNSKER DERE ALLE EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTTÅR!

17.12.2015. Det har kommet et par centimeter med snø og det er fint snøføre nå. Men det er meldt mildvær og regn på lørdag og da blir det nok is på veiene igjen. I dag ble det målt snødybde på Domfet til 20 cm og på Veneli 10 cm.

10.12.2015. Det anbefales å sette på kjetting fra bommen eller pumpehuset. Det er noe is og snø på alle veier. I morgen blir det kaldere og glattere. Brøyteren vil harve opp en del med traktorkjetting, men ikke nok til at det er trygt å kjøre uten kjetting.

03.12.2015. Det er ca. 8-10 cm på Dagali/Domfet nå. Bjørn Ole Hilde har vært en runde i dag og brøytet veiene. Det er noe antydning til is på deler av veiene. Til natta og utover fredagen er det meldt ca. 8-10 cm med snø, men på lørdag er det meldt mildvær og regn. Av denne grunn vil det i morgen kun bli brøytet i midten av veiene for å unngå at også veisidene kan bli glatte. En snøkant i veikanten kan gjøre det noe tryggere å kjøre.

26.11.2015. Det er fine kjøreforhold inn til Domfet og Veneli nå. Det er meldt mildvær på fredag og kaldere igjen på lørdag og søndag.

19.11.2015 . Nå har vinteren kommet til Vasfaret! Sist tirsdag brøytet Bjørn for første gang denne sesongen. Det hadde frosset på veiene før snøen kom og det kan være noe is under snøen nå. På tirsdag var det ca 9 cm snø på Veneli, men den kan ha sunket noe sammen. Det er kun hovedveiene som er brøytet. Ved Øyvatn er veien til Dagali og Domfet stengt med kjetting for vinteren.

22.09.2015. Her er en høringssuttalelse fra Bjarne J. Kvam: arealplan innspill BJK

17.09.2011. Det har kommet mange innsigelser til Flå Kommune i de siste dagene. Her tar vi med en interessant høringsuttalelse fra Forum for Natur og Friluftsliv Buskerud: 20150911 Høring Flå kommuneplan arealdel

14.09.2015. Fra Ragnar Nymoen har vi mottatt kopi av hans høringsuttalelse til kommunen: NymoenHøringsuttalelse arealplan sone 6 .  Sverre Smebye og Elisabeth Lea har sendt inn sine uttalelser sammen med flere: Høringsuttalelse  Høringsuttalelse Flå

12.09.2015. Terje Bøhler har sendt inn sin høringsuttalelse til kommunen. Den kan leses her: terje-bøhlers-kommentarer-til-arealplanen

06.09.2015 Vassfarfjellet Løypelag har dugnad og årsmøte 19. september. Se innkalling: Innkalling til årsmøte 2015

26.08.2015. «Innspel til kommuneplanens arealdel 2015-2027» er lagt ut til offentlig høring med frist til 18.09.2015. Velstyret vil sende inn kommentarer til kommunen spesielt når det gjelder veistandard og nevne synspunkter vi har mottatt fra noen av våre medlemmer. Velforeningen kan ikke komme med innsigelser uten at vi har et mandat fra et årsmøte og vi vil derfor heller anbefale at de som har høringsuttalelser om denne utbyggingen, stiler dette direkte til kommunen. Kommunen har nå fått inn en interessant høringsuttalelse fra Georg Fredrik Rieber-Mohn og som kan ses her:                  Høringsuttalelse til -Innspill til kommuneplanenes arealdel 2015-2027-

20.05.2015. Flå og Gol kommune har åpnet for sammenhengede forbindelser for Vassfarstien og Eventyrløypa. Se informasjon fra Nes Østmark: Ordførerne i Flå og Gol vil bidra til at Østsiden av Hallingdal knyttes sammen sommer og vinter

Eventyrløypa: Eventyrløypa     Vassfarstien: Vassfarstien, gjennom Nes Østmark (Gol til Vassfaret) – Tur – UT.no

11.05.2015. Vi har mottatt følgende fra Buvasstølan sti og løypelag på vegne av Nes Østmark som også kan være av interesse for oss på vestsiden av Vassfaret:                   Mørch Foto og Nes Østmark i samarbeid for å presentere Vassfarstien og Nes Østmark

30.04.2015. Liv Østli har lagt ut følgende annonse i gjesteboka:                                              Til salgs:                                                                                                                                                                1 stk. Garderobeskap D60H200L120 med 3stk skyvedører. Den ene med speil, brunbeiset.              1 stk Familiekøye.                                                                                                                                       Dette finnes på hytta i Veneli. Selges billig.                                                                                             Ring Liv på tlf: 99505868

29.04.2015. Her er informasjon om alle aktiviteter i Vassfaret for sommeren:

Aktiviteter sommeren 2015. SKRUKKEFYLLHAUGEN PINSEN 2015

15.04.2015. Referat fra årsmøtet 2. april er lagt ut under «Informasjon»

06.04.2015. Se innspill til kommuneplan for utbyggingsområde Turulfjellet:

Turufjell Kommuneplaninnspel

Turufjell Kommuneplaninnspel Turufjell – Flå kommune 15_09_2014 red

23.03.2015. Tips fra Kjell Jemtland:                                                                                            Hei. Et lite tips angående pålegg fra Flå Kommune at vi må ha nummer på hyttene våre. Jeg har søkt litt i markedet og prisene varierer fra 450 til 500 kr pr stk. Skiltfabrikken AS leverer skiltene til kr 150 inkl. Skiltfabrikken AS Karushøgda 24 1481 Hagan Tlf 23039490

01.03.2015. Se Gjesteboka! Anne Kathrine Stangeland gir bort dører m.m. fra sin hytte på Veneli.

Veimelding Heiveien (Flå – Veneli/Dagali) – Fra Bjørn Ole Hilde                      (tlf 917 94 735):

09.04.2015. Alle veier er så å si bare med kun litt is noen plasser.

26.03.2015. kl 1330. Det har kommet ca 20-25cm snø i dag og veiene er brøytet to ganger allerede. Det er nå -2c i bakkene, men det blir mildere utover dagen. Det anbefales å vente med å kjøre til fjells til i morgen. Stikkveier og parkeringsplasser blir neppe brøytet før utover natta og parkering vil derfor være vanskelig i dag.

+++

08.12.2014.    I forbindelse med manglende eller dårlig mobildekning i vårt område, har vi  vært i kontakt med Telenor for å høre om det er noen muligheter for å få satt opp noen «speil» som kan videreforsende signaler fra senderen på Flå til områdene fra Domfet til Veneli. Dette skulle være teknisk mulig, men dessverre er det ingen planer ennå som kan være til hjelp for oss, bortsett fra de som kan motta bedrede signaler fra Hedalen. Vi har fått følgende tilbakemelding fra Telenor:

«Det er beklagelig å høre at dere ikke oppnår mobildekning i hytteområdet.

Telenor har dessverre ingen fastlagte planer om å etablere ekstra speil som vil gi bedre dekningsforhold.

Vi har imidlertid planlagt utbygging av mobildekning i Hedalen før nå i desember måned. Etableringene vil gi bedre dekning i sørover i Hedalen, riksvei 243 gjennom Hedalen samt Vassfarfoten leirskole og opplevelsessenter, nedre Hedalen i området kommunegrense Ringerrike/Sør-Audal.

 Vi håper disse etableringene vil gi deg bedre dekning. Du kan finne mer informasjon om Telenor utbygging av mobilnettet her: http://www.telenor.no/privat/dekning/utbygging.jsp »

Styret vil ta kontakt med Telenor på et senere tidspunkt for å følge opp denne saken.

 17.11.2014. Høstbrevet 2014 fra Hilde-Heie Skogvegforening ligger under siden «Informasjon». Her har det sneket seg inn feil kontonr. for Vassfarfjellet Løypelag. Korrekt kontonr. er 2351.71.26381. Dette gjelder for bidrag til løypekjøring.

21.07.2014. Forrige torsdag kveld var det et kraftig lynnedslag i Veneli-området. Det er meldt om elektronikk som er slått ut på biler, Wallas/Cami ovner og mulig solceller. Kanskje ta en tur på hytta for å sjekke at alt er i orden hvis du har slikt utstyr? I en hytte ble en Wallasovn startet av seg selv av lynnedslaget og det var over 30c inne i hytta.

02.06.2014. Snurredass til salgs på Veneli! Se gjesteboka for mer info.

23.05.2014 Skirennet på Veneli ble holdt på påskeaften 19.04.2014. Vi var heldige med været. 22 barn/ungdom stilte ivrig opp. Her er målgang for en i de yngste klassene:

Foto: Ove Ronny Haraldsen

Vi vil få takke Røde Kors spesielt for deres innsats med løypekjøring, servering etter målgang til alle deltakere og all annen god hjelp.

 

13.04.2014 Vi forsøker nå en egen side for torg/oppslagstavle for kjøp og salg. Se info under «Torg». Dette opplegget er under redigering. Bruk gjesteboken.

12.04.2014

Vi ønsker alle en God Påske! Årsmøtet blir i år avholdt på Røde Kors hytta Skjærtorsdag 17/4 kl. 1600. Skirennet på Veneli blir som vanlig påskeaften kl. 1300 med påmelding fra og med 1200. Skirennet på Dagali blir på påskeaften kl. 1200. Velkommen til årsmøte og skirenn!

31.12.2013

Vi ønsker dere alle et riktig Godt Nyttår!

Det har vært svært glatt nederst i Hilde-Heiveien i julehelga. selv med kjetting var det flere biler som har hatt problemer. Vi har igjen bedt veilaget om å strø når det er ekstremt glatt da vi trenger en tryggere adkomstvei. Veilaget har lovet å vurdere det på nytt.

Det er bra med snø i fjellet, men det trengs mer. Med mer snø resten av uka vil forholdene bli bedre. Løypelaget har gått til anskaffelse av en løypemaskin i tillegg til scooter og sporsetter som ble kjøpt tidligere i 2013. Så nå har løypelaget nådd en viktig milepel, men er avhengig av at flere tegner seg for andeler og at alle innbetaler driftstilskudd. Løypelaget har en hjemmeside under konstruksjon. Se: http://vassfarfjelletloypelag.no/

Hilsen Styret i SVV

 

 

19.12.2013

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig God Jul og et Godt Nyttår!

Se gladnyhet under Vassfarfjellet Løypelag’s meny

 

21.10.2013.

Vassfarfjellet Løypelag har konstituerende årsmøte lørdag 26. oktober kl 1300 på Hallingporten i Gulsvik. her er det anledning til å tegne seg som andelseier for de som ennå ikke har gjort det. For mer info kontakt Olaf Elling Strømsodd eller Tor Inge Skoglund.

22.07.2013 Rasteplassen på Bjødnahaugen i Veneli fjellskog og kultursti er skikkelig oppgradert:

 

08.05.2013 Referat fra årsmøtet 30.03.2113 er nå lagt ut under informasjon.

02.04.2013. Det er nå lagt ut en del bilder fra påsken under «Bilder». Venter på flere.

20.03.2013. Revidert regnskap og revisors beretning for 2012 er lagt ut under «Informasjon».

16.03.2013. I forbindelse med årsmøtet Påskeaften, er innkalling og årsberetning med regnskap lagt ut under «Informasjon».

Oppdatert informasjon fra Vassfarfjellet Løypelag samt faktura tegning av andeler er lagt ut under «Løypelag».

04.03.2013. Årsmøtet vil bli avholdt på Veneli påskeaften 30. mars. I år der det nok snø til å arrangere barneskirenn! Endelig, etter to år med for lite snø. Planleggingen er allerede i gang, men vi trenger flere til å hjelpe til. har du anledning, så kontakt Karin Baumann eller Tor Inge Skoglund.

27.12.2012 Nå er det flotte forhold i fjellet!. Det har vært et par dager med sol og silkeføre. fullmånen er også fantastisk nå og da frister det til en skitur om kvelden uten hodelykt.

Hjertelig takk for de som har bidratt med godt brøytede veier/stikkveier og fint preparert løyper!

Det er lagt ut noen nye bilder i bildegalleriet.

19.12.2012

I samarbeid med noen grunneiere, Skarsdalen Vel og Sørvestre Vassfaret Vel er det nå dannet løypelag. Målet er å anskaffe en løypemaskin som skal gi bedre kvalitet på skiløypene i områdene Skarsdalen – Veneli, samt bedre preparering med snøscooter av løypenettet fra Veneli og opp til Dagali og Domfet.

Det er i høst ryddet en ny løype trase fra Styrmannstjern – Raudfjellvatnet og fra Raudfjellsætri – Mattjern. Løypelaget har gjort avtale med flere til å kjøre løyper denne vinteren. Det settes nå opp egen vaktliste for løypekjøring i helgene.

Det er inngått egne avtaler med de berørte grunneiere, når det gjelder rydding i skiløypetraseene.

For å få muligheten til investering av utstyr til løypekjøring, er det behov for kapital. Vassfarfjellet Løypelag har sendt, og vil sende søknader om støtte til investeringer til forskjellige fond og stiftelser. Det vil også bli salg av andeler i starten på 2013.

Løypelaget ønsker ikke å ta opp lån til kjøp av løypeutstyr. Investeringen vil bli i henhold til den kapital som kommer inn. Det legges opp til investering i to trinn.

Trinn 1. Vil være kjøp av snøscooter og div moderne sporutstyr.

Trinn 2. Vil være å få midler til en løypemaskin.(2013/14)

I trinn 2 vil det være behov for å oppgradere løypetrassen i Skarsdalen sammen med Veslefjell runden + løypa over Veslefjell. Så høsten 13/14 vil det bli noen dugnads helger.

 

Skal Vassfarfjellet Løypelag lykkes med dette er de hel og holden avhengig i årlig driftstøtte som bør være minst kr 500,- fra hytteeiere i området. Løypelaget vil sender ut egen giro for driftstøtte til løypekjøring om kort tid.

Vi ønsker alle i Vassfarfjellet en riktig God Jul og Godt Nyttår.

 

 

 

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.